سبا حیدری

سبا حیدری

یاد دادن یادگیری دوباره است... من سبا حیدری هستم دانشجوی ارشد سامانه های شبکه ای و امیدوارم همراه شما در راه رشد و یادگیری و همچنین توسعه فردیمون حرکت کنیم.

صفحه 1 از 8 1 2 8