مهدیس شهرام فرد

مهدیس شهرام فرد

"چیزی که نمی‌تواند گفته شود، می‌تواند نوشته شود؛ چرا که نویسندگی عملی خاموش است، اقدامی از سر تا دست..."

مهدیس شهرام فرد هستم، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.
هدف ما در دانشگاه کسب و کار، کمک به بهبود مسائل مالی و مشکلات شخصیتی و ایجاد انگیزه در راه موفقیت است:)

صفحه 1 از 8 1 2 8