زهرا شریفی

زهرا شریفی

از کودکی به دنبال علت وجود پدیده ها بودم و در کنار اون، شخصیت ساکت من به دنبال نوشتن بود تا صحبت کردن.
علاقه من به علم و نوشتن مسیری را جلوی پای من قرار داد که تا مدت ها بابت آن شگفت زده بودم.
زهرا شریفی هستم کارشناس ارشد MBA و دوست دارم شمارا با خودم همراه کنم تا برای کشف ناشناخته ها همسفر شویم.

صفحه 1 از 5 1 2 5